قیمت‌های پایه در بورس‌کالا برای محصولات پتروشیمیایی و البته برای چندمین هفته پیاپی در بورس‌کالای ایران با افزایش نرخ اعلام شد تا سناریوی رشد قیمت‌ها از مسیر داده‌های رسمی نیز قابل ارزیابی باشد. در نرخ‌های پایه اعلامی شاهد رشد ۶۵/ ۱ درصدی قیمت نیمایی ارز بودیم و این نرخ برای دلار مورد محاسبه در این قیمت‌های رسمی به ۱۲ هزار و ۹۵۶ تومان رسید. این رقم بالاترین نرخی است که تاکنون بهای نیمایی ارز در نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمی تجربه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که در مدت زمان مشابه در سال قبل، این نرخ کمتر از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است یعنی شاهد رشد ۵۵ درصدی دلار نیمایی در یک‌سال اخیر هستیم. همین رشد قیمت‌ها را می‌توان به عنوان یک اهرم قیمتی در نرخ‌گذاری رسمی محصولات پتروشیمیایی به‌شمار آورد که موجب شد نوسان قیمت‌های اعلامی در نرخ‌های پایه در بورس‌کالا در جایگاه دوم اثرگذاری قرار بگیرد و شاهد اعلام اغلب قیمت‌ها با رشد بودیم. البته در قیمت‌های مورد محاسبه در بورس‌کالا شاهد هستیم که تنها بهای PVC با افزایش قیمت‌های جهانی اعلام شده است که در صورت نیاز به بررسی قیمت‌های پایه این گروه کالایی و داده‌های جانبی آن خواهیم پرداخت.  در هر حال اغلب پلیمرها در بورس‌کالا با رشد قیمت‌های پایه اعلام شده‌اند؛ اگرچه پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰، پلی‌اتیلن سنگین دورانی، پلی‌اتیلن سبک خطی و پلی‌اتیلن سنگین تزریقی شاهد افت قیمت‌های پایه بودند. در قیمت‌های پایه اعلامی PVC از بالاترین رشد قیمت‌ها با رقمی نزدیک به ۴/ ۲ درصد برخوردار شد و بیشترین افت نرخ پلیمرها نیز به پلی‌اتیلن سنگین تزریقی با ۴۵/ ۱ درصد تعلق گرفت. ترکیبات شیمیایی نیز سرنوشت مشابهی داشتند و شاهد رشد دسته‌جمعی قیمت‌های پایه در این گروه کالایی بودیم و تنها آمونیاک افت نرخ داشت. تولوئن دی‌ایزوسیانات موسوم به TDI بیشترین رشد نرخ را در هفته گذشته به‌دست آورد و افزایش قیمت‌های پایه ۷۶/ ۵ درصدی را ثبت کرد.

منبع:دنیای اقتصاد