این محصول پلیمری نسبت به هفته ماقبل به میزان ۷۳ دلار در هر تن رشد قیمت جهانی را نیز تجربه کرده است که در کنار تاثیر روند افزایشی میانگین بهای نیمایی ارز بر صدر جدول قیمت‌های پایه هفته جاری جای گرفت. پس از آن پلی‌استایرن مقاوم ۷۲۴۰ با ۸/ ۹ درصد و استایرن بوتادین رابر روشن با ۱۵/ ۸ درصد رشد در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین رشد قیمت‌های پایه این هفته قرار گرفتند. رشد قیمت‌های هفته جاری برای محصول پلی‌وینیل کلراید (PVC) که اخیرا قیمت‌های جهانی آن روندی روبه رشد داشت، تنها به میزان رشد بهای میانگین دلار بود و اهرم دیگر کشف نرخ یعنی قیمت‌های جهانی برای همه گروه‌های این محصول بدون تغییر باقی ماند. در بین محصولات شیمیایی نیز بیشترین رشد قیمت پایه مربوط به محصول استایرن منومر است که با رشد ۱۰/ ۱۸ درصدی هفته جاری با بهای ۱۷ هزار و ۷۷۱ تومان در بورس کالا مورد معامله قرار خواهد گرفت.