صفحه کمیته فنی و علمی

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد
پنجشنبه ۲۷ آبان

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد

جلسه کمیته فنی انجمن با شرکت ریس هیات مدیره و 11 نفر از کارشناسان فنی از شرکت‌های مختلف از سراسر کشور در تاریخ 26 آبان ماه در محل سالن جلسات انجمن تشکیل شد.

جلسه نهایی کمیسیون تدوین استاندارد ملی سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن گازرسانی برگزار شد
دوشنبه ۱۰ اسفند

جلسه نهایی کمیسیون تدوین استاندارد ملی سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن گازرسانی برگزار شد

جلسه نهایی کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن گازرسانی با حضور اعضای کمیته از ساعت 14 تا 16 روز یکشنبه 9 اسفند در محل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد.

اخبار کمیته فنی و علمی