صفحه کمیته آموزش و ترویج

نشست های پیاپی امروز در انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
سه شنبه ۱۶ آبان

نشست های پیاپی امروز در انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

جلسه کارگروه تخصصی سمینار معرفی لوله های پلی اتیلن ، جلسه هیأت تحریریه فصلنامه انجمن و جلسه بررسی مشخصات فنی مورد نظر جهت لوله های آبیاری قطره ای LDPE ، امروز سه شنبه 16آبان از ساعت 9 الی 15در محل انجمن برگزار گردید.

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن یک تشکل با اقتدار و منسجم
یکشنبه ۱۴ آبان

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن یک تشکل با اقتدار و منسجم

مشاهده کنید/سخنان رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن درخصوص یکسان سازی و تعدیل در قراردادها ،جلسات شورای رقابت و تأمین مواد اولیه ، سامانه بهین یاب،انجمن ملی پلاستیک...

آخرین جلسه کمیته  تخصصی آفا برگزار شد
سه شنبه ۱۸ مهر

آخرین جلسه کمیته تخصصی آفا برگزار شد

آخرین جلسه کمیته تخصصی آفا جهت بررسی فنی مطالب کتاب فنی لوله های پلی اتیلنی روز دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۶ در محل انجمن برگزار گردید.

اخبار کمیته آموزش و ترویج