صفحه کمیته آموزش و ترویج

دوره آموزشی کنترل کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن تک جداره و دوجداره
شنبه ۲۸ اردیبهشت

دوره آموزشی کنترل کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن تک جداره و دوجداره

دوره آموزشی کنترل کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن تک جداره و دوجداره توسط انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار می گردد.

هفدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن برگزار شد
سه شنبه ۲۳ مرداد

هفدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن برگزار شد

هفدهمین نشست هیأت مدیره انجمن روز دوشنبه 22مرداد از ساعت 13 الی 16:30 در محل انجمن برگزار گردید

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، تشکل برتر کشور شد
دوشنبه ۲۲ مرداد

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، تشکل برتر کشور شد

در اولین همایش ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه که توسط اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید ، انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن از بین 200 تشکل صنفی ، حائز عنوان تشکل برترشد.

اخبار کمیته آموزش و ترویج