صفحه کمیته آموزش و ترویج

دکتر شهاب آراسته منش: در هر منطقه جغرافیایی به دستگاهوری های گوناگون در زمینه تصفیه آب نیاز است
چهارشنبه ۲۰ بهمن

دکتر شهاب آراسته منش: در هر منطقه جغرافیایی به دستگاهوری های گوناگون در زمینه تصفیه آب نیاز است

دکتر شهاب آراسته منش در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مقدماتی منابع آب و شناسایی سختی ها و حذف ناخالصی ها ، با روابط عمومی انجمن لوله واتصالات پلی اتیلن گفتگویی را در این خصوص انجام داد که از نظر می گذرانید.

توسط انجمن تولیدکنندگان لوله واتصالات پلی اتیلن برگزارمی گردد:   کلاس آموزشی مقدماتی منابع آب و شناسایی سختی ها و حذف ناخالصی ها و آزمون های مربوطه
سه شنبه ۱۹ بهمن

توسط انجمن تولیدکنندگان لوله واتصالات پلی اتیلن برگزارمی گردد: کلاس آموزشی مقدماتی منابع آب و شناسایی سختی ها و حذف ناخالصی ها و آزمون های مربوطه

این دوره باعنوان دوره آموزشی مقدماتی منابع آب و شناسایی سختی ها و حذف ناخالصی های آن و آزمون های مربوطه با تدریس جناب آقای دکتر شهاب آراسته منش برگزار می گردد.

رییس کمیته استاندارد مطرح کرد : معرفی استانداردها درقالب جزوات فنی پیرامون پرسش های مطرح ذینفعان صنعت لوله واتصالات
دوشنبه ۱۸ بهمن

رییس کمیته استاندارد مطرح کرد : معرفی استانداردها درقالب جزوات فنی پیرامون پرسش های مطرح ذینفعان صنعت لوله واتصالات

صحاف امین گفت : درصدد تدوین کتابهای راهنمایی برای پرسشهای یکنواختی هستیم که عموما توسط واحدها در مورد مسایل فنی مطرح می شوند.

اخبار کمیته آموزش و ترویج