صفحه کمیته استاندارد و کیفیت

برگزاری پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن دربرفی ترین روز سال
دوشنبه ۹ بهمن

برگزاری پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن دربرفی ترین روز سال

پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن روزیکشنبه 96/11/8 در دفتر گروه صنعتی لوله و اتصالات وحید برگزارشد.

نشست مشترک هیأت مدیره انجمن با معاونت بهره برداري آب و فاضلاب كشور
شنبه ۷ بهمن

نشست مشترک هیأت مدیره انجمن با معاونت بهره برداري آب و فاضلاب كشور

جلسه هیأت مدیره انجمن با معاونت بهره برداري آب و فاضلاب كشور ،روزچهارشنبه 4/11/96 از ساعت 14الی 16برگزار گردید.

تماشاکنید/ فیلم شانزدهمین دوره مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
شنبه ۲۳ دى

تماشاکنید/ فیلم شانزدهمین دوره مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

شانزدهمین دوره مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن و ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن ،روزدوشنبه 20/9/96 در هتل آکادمی المپیک برگزارشد.

اخبار کمیته استاندارد و کیفیت