صفحه کمیته استاندارد و کیفیت

دومین جلسه بازنگری استانداردملی نوارهای آبیاری قطره ای 6775 برگزار شد
سه شنبه ۲۸ فروردین

دومین جلسه بازنگری استانداردملی نوارهای آبیاری قطره ای 6775 برگزار شد

دومین جلسه بازنگری استانداردملی نوارهای آبیاری قطره ای 6775 امروز سه شنبه 28 فروردین از ساعت 9الی 12 در محل انجمن برگزار شد

اطلاعیه انجمن درخصوص معرفی شرکت های ذیصلاح صادرکننده گواهینامه  ISO 9001
چهارشنبه ۱۵ فروردین

اطلاعیه انجمن درخصوص معرفی شرکت های ذیصلاح صادرکننده گواهینامه ISO 9001

پیرو مکاتبات انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن با مرکزملی تاییدصلاحیت ایران وابسته به سازمان ملی استاندارد،15شرکت به عنوان گواهی کننده سیستم مدیریت تاییدصلاحیت شده براساس استاندارد ISO /IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه ISO 9001 معتبر شناخته شده اند.

برگزاری پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن دربرفی ترین روز سال
دوشنبه ۹ بهمن

برگزاری پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن دربرفی ترین روز سال

پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن روزیکشنبه 96/11/8 در دفتر گروه صنعتی لوله و اتصالات وحید برگزارشد.

اخبار کمیته استاندارد و کیفیت