صفحه کمیته روابط عمومی و بازاریابی

نشست کمیته‌ بازاریابی و نمایشگاه‌ها برگزار شد
شنبه ۲۲ آبان

نشست کمیته‌ بازاریابی و نمایشگاه‌ها برگزار شد

نشست کمیته‌ بازاریابی و نمایشگاه‌ها در روز 22 آبان ماه در محل سالن جلسات انجمن پلی اتیلن برگزار شد.

اخبار کمیته روابط عمومی و بازاریابی