شرکت مبتکران پلی اتیلن قزل قوم

  • مدیر: قاسمزاده خسروشاهی
  • تلفن:04132441086
  • وب سایت:
  • فاکس: 04132441086
  • نشانی: تبریز، میدان منظریه، مجتمع مسکونی سهندیه، ط 6- 5174877999
  • ایمیل: