شرکت صنایع پلاستیک کامور

  • مدیر: محسن محمدی
  • تلفن:03432132624
  • وب سایت:
  • فاکس: 03432132625
  • نشانی: کرمان، بلوار جمهوری، جنب هتل پارس، مجتمع تجاری سایه، ط دوم
  • ایمیل: