شرکت صنایع پلاستیک کامور

  • مدیر: محسن محمدی
  • تلفن:03433386396-8
  • وب سایت:
  • فاکس: 03432132625
  • نشانی: کرمان، شهرک صنعتی شماره 2 خضراء بلوار یاسمن نبش یاسمن هفتم
  • ایمیل: