شرکت پارس پلیمر

  • مدیر: کریم عبدالهیان
  • تلفن:04533626666
  • وب سایت:
  • فاکس: 04533618595
  • نشانی: اردبیل، بزرگراه شهدا ، پائین تر از آگاهی، روبروی شهرک توحید
  • ایمیل: