شرکت اروند کاریز

  • مدیر: غلامحسین شاه حسینی
  • تلفن:04136370157
  • وب سایت: arvandkariz.ir
  • فاکس: 04136373447
  • نشانی: تبریز، کیلومتر 6 بزرگراه تهران، انتهای کوی صنعتی ایرداک
  • ایمیل: info@arvandkariz.ir