شرکت تولید لوله و اتصالات کشاورز

  • مدیر: احمدرضا سعادتی
  • تلفن:03134619002
  • وب سایت: keig.ir
  • فاکس: 03134619002
  • نشانی: اصفهان، خیابان کاوه، فلکه 25 آبان، به سمت پل چمران، بعد از تقاطع اول
  • ایمیل: