شرکت نهر باران زاگرس

  • مدیر: احمد منصورزاده
  • تلفن:08432234422
  • وب سایت: -------------
  • فاکس: 08432234206
  • نشانی: ایلام، شهرک صنعتی ششدار، بلوار کارگر، خیابان کارگر 10
  • ایمیل: N.BZAGROS@YAHOO.COM