شرکت سپید نام زاگرس

  • مدیر: محمدرضا غلامی
  • تلفن:03833520710
  • وب سایت:
  • فاکس: 03833520711
  • نشانی: چهار و محال بختیاری – شهرکرد ،شهرستان سامان ، شهرک صنعتی سامان فاز 2 ، فرعی 6 ، پلاک 90
  • ایمیل: