شرکت آب نهالان خلیج فارس

  • مدیر: اسماعیل براتی
  • تلفن:07137134576
  • وب سایت: ABNAHALAN.COM
  • فاکس: 07137134578
  • نشانی: شیراز، کیلومتر 2 جاده شیراز فسا، برمشور جنب کارخانه سافوم کوچه اول سمت راست
  • ایمیل: INFO@ABNAHALAN.COM