شرکت مروارید صدف زاینده رود

  • مدیر: محمدرضا احمدیان طاهری
  • تلفن:5-03136518983
  • وب سایت: keshtzaran.ir
  • فاکس: 03136518986
  • نشانی: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قدیر، مجتمع هفت نگین، بلوک C، واحد 21
  • ایمیل: keshtzaran@gmail.com