شرکت قطران دریای گیل

شرکت قطران دریای گیل-عادل صیادی
  • مدیر: عادل صیادی
  • تلفن:01333884574
  • وب سایت: gdg.ir
  • فاکس: 01333883981
  • نشانی: رشت، شهر صنعتي، ورودي اول،خ شهيد انصاري، كارخانه قطران درياي گيل
  • ایمیل: ghatran.darya@yahoo.com