شرکت صنایع گرانول حجت امین

  • مدیر: سید محسن کاشانی
  • تلفن:05433592006
  • وب سایت: eilten.ir
  • فاکس: 05433592006-7
  • نشانی: زاهدان، شهرک صنعتی جاده میرجاوه، بلوار کارگر، کارگر 5
  • ایمیل: a20001002000@yahoo.com