شرکت شکوه نورین

  • مدیر: مرتضی صوفی
  • تلفن:02435284429
  • وب سایت: -------------
  • فاکس: 02435284425
  • نشانی: ابهر، کیلومتر 8 جاده ابهر - تاکستان، منطقه صنعتی نورین، انتهای خیابان پرسی گاز
  • ایمیل: SHOKOUHNOORIN@YAHOO.COM