صنایع پلیمر پارس

صنایع پلیمر پارس-حسین کاشانی
  • مدیر: حسین کاشانی
  • تلفن:07138309001
  • وب سایت: PARS-POLYMER.COM
  • فاکس: 07138309006
  • نشانی: شیراز، میدان امیرکبیر، ابتدای بلوار سیاحتگر، ساختمان امیرکبیر
  • ایمیل: PARSPO2014@GMAIL.COM