صنایع پلیمر پارس

صنایع پلیمر پارس-حسین کاشانی
  • مدیر: حسین کاشانی
  • تلفن:07138309001
  • وب سایت:
  • فاکس: 07138309006
  • نشانی: شیراز، میدان امیرکبیر ابتدای بلوار سیاحتگر ساختمان امیرکبیر کد پ 7173995368
  • ایمیل: