شرکت بابک صنعت غرب

  • مدیر: حشمت الله برزویی
  • تلفن:08334733962
  • وب سایت:
  • فاکس: 08334733963
  • نشانی: کرمانشاه، جاده بیستون، روبروی کارخانه سیمان غرب، جاده فرامان، چهار راه اول سمت چپ، خ دوم کد پستی 6744131675
  • ایمیل: