شرکت مرند گهر

  • مدیر: عزیز بیداری
  • تلفن:04142225506
  • وب سایت: marandgohar.com
  • فاکس: 04142225506
  • نشانی: مرند، خ قیام، اول کوی مخابرات، جنب بیمه نوین
  • ایمیل: