شرکت پلی اتیلن ادمان

  • مدیر: آرش ساداتی
  • تلفن:03137751461
  • وب سایت:
  • فاکس: 03137783093
  • نشانی: اصفهان، بلوار کشاورز، نبش کوچه ارغوان (42) مجتمع ادمان، ط سوم ، واحد 5
  • ایمیل: