شرکت میرآب اصفهان

شرکت میرآب اصفهان-علیرضا اسماعیلی
  • مدیر: علیرضا اسماعیلی
  • تلفن:3153323520-21
  • وب سایت: www.mirabesfahan.ir
  • فاکس: 03153323520
  • نشانی: جاده اصفهان، شیراز،25 کیلومتری شهرضا، شهرک صنعتی رازی، فاز دوم، خ هشتم، پلاک 224
  • ایمیل: mirab_esfahan@yahoo.com