شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران

شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران-علی اکبر رامین افشار
  • مدیر: علی اکبر رامین افشار
  • تلفن:88738051
  • وب سایت: IPICOMPANY.IR
  • فاکس: 88732684
  • نشانی: تهران، خ بهشتی، بعد از پمپ بنزین پاکستان، ساختمان کشاورزی، شماره 247
  • ایمیل: A.RAMINAFSHAR@IRANDRIP.COM