شرکت پویا شیراز

  • مدیر: محمدرضا بهشتیان
  • تلفن:44428567
  • وب سایت: pooyashiraz.com
  • فاکس: 40444631
  • نشانی: تهران، پونک بزرگراه اشرفی اصفهانی، بن بست شهید سید رضا طباطبایی پلاک 17 ساختمان رویال طبقه 3 واحد 12
  • ایمیل: info@pooyashiraz.com