شرکت پویا شیراز

  • مدیر: محمدرضا بهشتیان
  • تلفن:4-22764453
  • وب سایت: pooyashiraz.com
  • فاکس: 22764457
  • نشانی: تهران، خ پاسداران، بهستان ششم، پلاک 2، واحد 9
  • ایمیل: info@pooyashiraz.com