شرکت توسن صنعت آپادانا

  • مدیر: محمد خسروی
  • تلفن:03195010523 - 031950
  • وب سایت:
  • فاکس: 89783699
  • نشانی: کیلومتر 50 جاده اصفهان، شیراز، شهرک صنعتی رازی، انتهای خ پنجم، پ 346 ، صندوق 515-81795
  • ایمیل: