تعاونی پلی آوند

تعاونی پلی آوند -آرش حاج علی اکبری
  • مدیر: آرش حاج علی اکبری
  • تلفن:03134215000
  • وب سایت: http://www.polyavand.com
  • فاکس: 03134203239
  • نشانی: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، چهارراه بنفشه، مجتمع مهدی، طبقه چهارم، واحد407
  • ایمیل: polyavand@gmail.com