شرکت پلی آوند

شرکت پلی آوند-آرش حاج علی اکبری
  • مدیر: آرش حاج علی اکبری
  • تلفن:03134215000
  • وب سایت: http://www.polyavand.com
  • فاکس: 03134203239
  • نشانی: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه ، ساختمان، چهارراه بنفشه،مجتمع مهدی، طبقه چهارم، واحد407- کد 8194818796
  • ایمیل: polyavand@gmail.com