شرکت گاز و لوله سپید افروز

  • مدیر: حمید کلائی
  • تلفن:07136307536-9
  • وب سایت: MOJPIPE.COM
  • فاکس: 07136307540
  • نشانی: شیراز، فلکه قصرالدشت، خ ایمان شمالی، کوچه 10 ، ساختمان موج
  • ایمیل: KMOJGROUP@GMAIL.COM