شرکت بدیع صفاهان

  • مدیر: مجتبی فرقانی
  • تلفن:03195028991-4
  • وب سایت:
  • فاکس: 02189782173
  • نشانی: اصفهان – شهرک صنعتی نجف آباد 2 – میدان کارگر – خیابان رازی – فرعی 17 – پلاک 7
  • ایمیل: b.safahan_co@yahoo.com