شرکت آب حیات فرتاک

  • مدیر: مژگان حسین زاده
  • تلفن:88553701-88711050
  • وب سایت: abdashthayat.com
  • فاکس: 88711051
  • نشانی: تهران، خ سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان هفتم، نبش فراهانی پور، پ 12
  • ایمیل: info@abdashthayat.com