شرکت بهین لوله سپاهان

  • مدیر: داریوش نارنج کار
  • تلفن:03136642938 - 031366
  • وب سایت: behinlooleh.com
  • فاکس: 03136640216
  • نشانی: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، نبش ک محمدآباد، ساختمان نگین واحد 1
  • ایمیل: behin.loleh@chmail.ir