شرکت بهین لوله سپاهان

  • مدیر: داریوش نارنج کار
  • تلفن:03137608807-10
  • وب سایت: behinlooleh.com
  • فاکس: 03137608807-10
  • نشانی: اصفهان شهرک صنعتی اشترجان خیابان ششم پلاک 47
  • ایمیل: behin.loleh@chmail.ir