شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم-محمد مهدی رحمانیان
  • مدیر: محمد مهدی رحمانیان
  • تلفن:88938730-88907690
  • وب سایت: www.zamzamplast.com
  • فاکس: 88938733-88935654
  • نشانی: تهران میدان فاطمی ضلع شرقی میدان جهاد شماره 5 طبقه 4 کد پستی 1415894591
  • ایمیل: info@zamzamplast.com