شرکت تولیدی پلی اتیلن جابری

  • مدیر: محمد جابری
  • تلفن:02434354625
  • وب سایت:
  • فاکس: 02434354625
  • نشانی: زنجان،خدابنده، خ دکتر بهشتی، پایین تر از آموزش و پرورش، کد پستی 4581934967
  • ایمیل: