شرکت پلیمر کبودان

  • مدیر: علی امجدی
  • تلفن:04432337722
  • وب سایت:
  • فاکس: 04432337722
  • نشانی: ارومیه، کیلومتر 8 جاده مهاباد، روبروی تابلوی اروم آدا، کدپستی 5731148198
  • ایمیل: