شرکت تولیدی آبگستر مازندران

  • مدیر: حسین بابائی
  • تلفن:88028071
  • وب سایت:
  • فاکس: 88028069
  • نشانی: تهران، کارگر شمالی، روبروی دانشکده اقتصاد، پلاک 1831 ، ط 4، واحد 26
  • ایمیل: