گروه تولیدی لوله گستر گلپایگان

  • مدیر: سخایی فرد
  • تلفن:03157248150 - 031572
  • وب سایت:
  • فاکس: 03157999
  • نشانی: اصفهان، گلپایگان، میدان فردوسی، ابتدای خ خوانسار، نبش خ شهید عابدی، کد پستی 8771976516
  • ایمیل: