شرکت اشکان سازه غرب

  • مدیر: محمد کریمی
  • تلفن:08733623567
  • وب سایت:
  • فاکس: 08733629016
  • نشانی: کردستان، سنندج، شالمان، بلوار آزادگان، بین مجتمع ستاره و کیمیا پلاک 60
  • ایمیل: