شرکت آب بارش سپاهان

  • مدیر: منصور لطیفی
  • تلفن:03135724301
  • وب سایت:
  • فاکس: 03135724302
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خ چهارم، فرعی هفتم، پلاک 103، کد پستی 8159484738
  • ایمیل: