شرکت تک ستاره گلپایگان

  • مدیر: مصطفی طالاری
  • تلفن:03157248242
  • وب سایت: tsg.co.ir
  • فاکس: 03157248172
  • نشانی: گلپایگان، کیلومتر 4 جاده خوانسار، شهرک صنعتی گلپایگان، بلوار صنعت
  • ایمیل: info@tsg.co.ir