شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان-مهدی ضیاء ابراهیمی
  • مدیر: مهدی ضیاء ابراهیمی
  • تلفن:03432750199
  • وب سایت: kpico.co
  • فاکس: 2750197 0343
  • نشانی: کرمان، کیلومتر 5 جاده زرند
  • ایمیل: info@kpico.co