شرکت پلیمر صبا خمین

  • مدیر: حمیدرضا دارابی
  • تلفن:08658612206 - 086462
  • وب سایت:
  • فاکس: 08646232440
  • نشانی: خمین ، شهرک صنعتی خمین ، فاز 4 – خیابان تلاشگران ، کد پستی 3888184997
  • ایمیل: