شرکت پلی اتیلن کویر صفحه

  • مدیر: احمد بخشوده
  • تلفن:03135724260
  • وب سایت:
  • فاکس: 03135724260
  • نشانی: اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم فاز سوم انتهای فرعی 14 پلاک 211 کد پستی 8159484896
  • ایمیل: