شرکت توسعه کشاورزی سبز دشت

  • مدیر: سیامک نیک منش
  • تلفن:04532327766
  • وب سایت:
  • فاکس: 04532327766
  • نشانی: اردبیل، خ دانش، فروشگاه ونوس، نرسیده به میدان حافظ، پ 116- کد پ 5614736545
  • ایمیل: