شرکت آب بان پاسارگاد نقش جهان

  • مدیر: مجید دهقانی
  • تلفن:03152373129 - 031523
  • وب سایت:
  • فاکس: 03152373425
  • نشانی: شهرک صنعتی سه راه مبارکه، فاز سوم ، خ ششم ، پ 6
  • ایمیل: