شرکت پلیمر کوهسار

  • مدیر: وحید دلیلیان
  • تلفن:08658446280-81
  • وب سایت:
  • فاکس: 08642213420
  • نشانی: ساوه ، کیلومتر 3 جاده یل آباد، ک اسماعیل آباد پلاک 9575
  • ایمیل: VAHIDDALILIAN123@GMAIL.COM