شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

  • مدیر: رضا حاجی زادگان
  • تلفن:07734222214
  • وب سایت:
  • فاکس: 07734222213
  • نشانی: استان بوشهر، برازجان، خ فردوسی، کوچه 19 ، پلاک 19 کد 7561787335
  • ایمیل: