شرکت صبا لوله زنجان

  • مدیر: جلال شیرچی
  • تلفن:02432221749
  • وب سایت:
  • فاکس: 02432221748
  • نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک نبش خیابان یاوران 6 کد پ 453315474788
  • ایمیل: